MH
(sverige)
KORNING
(sverige)
MENTAL
TEST
KARAKTER
TEST
FUNKTIONS
ANALYSE
RINGREVEN BLUES CHARLIE
 
 
X
RINGREVEN BLUES BROTHER
 
   
X 1)
 
KORAD
RINGREVEN EROS NOLLÅTTAN
X
X
     
KORAD LPI
RINGREVEN FELICE FORTUNA
X
X
     
KORAD
RINGREVEN HERA HOPI
X
X
     
RINGREVEN IZY
X
X 1)
     
RINGREVEN IVAN
X
       
KORAD
RINGREVEN INDRA TIL SNAZZY
X
X
     
KORAD
RINGREVEN INEZ
X
X
     
RINGREVEN IPSI
X
       
RINGREVEN ENRIQUE IGLESIAS
X
       
RINGREVEN NOAH TRUST ME    
X
 
X
RINGREVEN DAKOTA IS READY
X
X 2)
     
RINGREVEN MAJKEN
X
       
  RINGREVEN PHLIRTY CHARLIE
X
       
             

1) Har gjort Korningens mentaldel, men ej exteriörbeskrivning,
därav ej titeln KORAD .
2) Har gjort Korningens mentaldel och exteriörbeskrivning,
men p.g.a c-höfter så får man inte titeln KORAD .

KULLOVERSIKT
 
FAR
MOR
A-kull
KARAKTERSTEST
B-kull
KORAD
D-kull
KORAD
E-kull
KORAD
F-kull
KORAD
KORAD
G-kull
KARAKTERSTEST
I-kull
FUNKSJONSANALYSE
KORAD
Artistkull
KORAD
Janis Joplin kull
MH
MH
Tracy Chapman Coll.
MH
MH
M-kull
 
MH
N-kull
 
MH
O-kull
IPO I
MH
P-kull
IPO I
MH